Новини
Реєстрація
Розміщення
Для користувачів
Допомога

Загальні умови співпраці

Загальні умови :: Умови розміщення вузлів :: Умови сплати послуг :: Про компанію

Діючі умови


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
З РЕЄСТРАЦІЇЇ/ПОДОВЖЕННЯ ДОМЕННИХ ІМЕН

Згідно із ст.ст. 205, 206 Цивільного кодексу України правочини (договори) можуть вчинятись усно. Особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину (договору, публічного договору) з другою стороною, видається документ, що підтверджує підставу сплати та суму одержаних грошових коштів. Після виконання замовлення (надання послуг) ми надсилаємо на поштову та електронну адреси необхідні документи, включаючи Паспорти доменів та/або Паспорт віртуального серверу, акти, рахунки тощо.

Згідно із ст. 663 Цивільного кодексу України продаж товарів, виконання робіт, надання послуг можуть здійснюватись на умовах публічного договору.

Умови, викладені в цьому розділі, є публічним договором. Роблячи замовлення через цей сайт та/або надсилаючи замовлення електронною поштою на адреси, вказані на цьому сайті, Ви погоджуєтесь із умовами цього договору та після сплати послуг договір вважається акцептованим.

Ст. 639 Цивільного кодексу України надає нам з Вами право укласти угоду (договір) саме в такій формі.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначних цим Договором, ТОВ «ДіМедіа», що надає послуги під торгівельною маркою – Register.UA™, (надалі - Реєстратор) зобов'язується за заявою і в інтересах Реєстранта протягом визначеного в Договорі строку, здійснити реєстрацію/подовження/технічне обслуговування доменного імені (надалі - домен) другого та третього рівня в інформаційно-телекомунікаційній мережі Інтернет (надалі - Інтернет), на підставі чого здійснюється реєстраційний запис у реєстрі (базі даних) доменів загального використання.

1.2. Реєстрація/подовження домену відбувається терміном не менше як на 1 рік від дати створення реєстраційного запису у реєстрі (базі даних) доменів загального використання. Надалі, не менше ніж за 2 тижні до закінчення діючого терміну реєстрації, Реєстратор повідомляє Реєстранта про необхідність оплати нового реєстраційного періоду домену, при цьому подовження реєстрації домену відбувається без зупинки можливості використання домену за умови своєчасної оплати послуг Реєстрантом.

1.3. Відмова в реєстрації/подовженні реєстрації заявленого домену можлива в наступних невиняткових випадках:

- коли заявлена назва домену вже існує. Це можливо через те, що оновлення даних доступу до реєстрації назв доменів оновлюється в реєстраційній базі даних, як правило (крім спірних випадків аналогічних описаному в цьому пункті), один раз в 48 годин, впродовж яких інформація про доступність назви домену для реєстрації може бути хибною;

- заявка або інші дані Реєстранта містять помилки: некоректну електронну поштову адресу, неповні відомості про Реєстранта;

- назва домену порушує загальноприйняті морально-етичні норми;

- згідно діючим Правилам домену .UA, домени у зоні .UA делегуються виключно власникам прав на відповідні торгові марки (словесні знаки для товарів та послуг). Таким чином, для реєстрації домену у зоні .UA обов’язкова наявність: Свідоцтва України на знак для товарів та послуг, або витяг з міжнародного реєстру (ROMARIN), що діє на території України, виданий уповноваженим держорганом.

1.4. Замовляючи реєстрацію певного доменного імені згідно із цим Договором Реєстрант погоджується із тим, що домен, який заявляється ним та реєструється за його дорученням, не порушує можливі права інтелектуальної власності (назви на знаки для товарів та послуг, корисних моделей, об’єктів авторських прав, винаходів та ін.) третіх осіб. Реєстрант повністю приймає на себе власну відповідальність за можливі юридичні наслідки, що виникнуть унаслідок можливого порушення прав інтелектуальної власності третіх осіб.

1.5. Реєстрант згоден з умовами публічного розміщення інформації про Реєстранта домену в базі даних зареєстрованих доменів (WHOIS). Сервіс WHOIS є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP. Інформація сервісу WHOIS може бути представлена українською, російською та/або англійською мовами.

2. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Оплата послуг, що надаються Реєстратором, здійснюється в національній валюті України у відповідності з тарифами, встановленими на момент надання послуг, та здійснюється шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Реєстратора у відповідності до рахунків-фактур, які Реєстрант отримує від Реєстратора.

2.2. Виконання послуг Реєстратором та приймання їх результатів Реєстрантом оформлюється Актом здачі-прийняття робіт (надання послуг), який підписується повноважними представниками Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

2.3. Сформовані та юридично оформлені документи (рахунок, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) надсилаються Реєстратором на поштову адресу Реєстранта - юридичної особи, або на електронну адресу Реєстранта - фізичної особи, який у десятиденний термін від дати одержання ним акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) повинний або повернути Реєстратору належним чином оформлений акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), або надіслати мотивовану відмову від його підписання. У разі неодержання Реєстратором протягом десяти днів від дати отримання Реєстрантом акту здачі-прийняття робіт (надання послуг) мотивованої відмови Реєстранта від його підписання або неповернення Реєстратору підписаного Реєстрантом акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), такий акт (оформлені ним послуги) вважається прийнятим Реєстрантом без зауважень та має силу двосторонньо підписаного.

2.4. Керуючись Законом України «Про електронний цифровий підпис» № 852-IV від 22.05.2003 р., Законом України «Про електронні документи й електронний документообіг № 851-IV від 22.05.2003 р., та керуючись статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», можливе надання Реєстранту актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) в електронній формі із застосуванням електронного цифрового підпису (ЕЦП), за взаємною згодою Сторін.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Реєстрант має пріоритетне право на подовження реєстрації домену та відновлення реєстрації первісно зареєстрованого за його дорученням домену у термін, який встановлюється правилами відповідної доменної зони після закінчення первісного терміну реєстрації.

3.2. Реєстрант має право повністю розпоряджатися зареєстрованим доменом за своїм розсудом та згідно з діючими в Інтернет технічними стандартами та протоколами.

3.3. Реєстрант має право самостійно визначати адреси розміщення зареєстрованого домену в міжнародній системі доменних імен (DNS).

3.4. Реєстрант має право після реєстрації переміщувати зареєстрований домен на будь-який інший сервер, а також адреси (DNS1 та DNS2) в міжнародній системі мережевих імен.

3.5. Реєстрант має право передати права на користування (розпорядження, адміністрування) певним доменом третій особі, якщо вона підтвердила свою згоду на отримання прав на домен. При цьому дія цього Договору стосовно певного домену з даним Реєстрантом припиняється.

3.6. Внесення змін про Реєстранта до Реєстру здійснюються на підставі заяви від Реєстранта - фізичної особи або офіційного листа від Реєстранта - юридичної особи протягом 5-ти робочих днів після отримання документів від Реєстранта за винятком випадку, що вимагає додаткового документального підтвердження відомостей, необхідних для ідентифікації Реєстранта. Реєстратор вправі здійснювати перевірку наданих Реєстрантом відомостей, а також запитувати у Реєстранта уточнення та додаткові підтверджуючі документи, якщо не можливо чітко ідентифікувати особу Реєстранта.

3.7. До відомостей, необхідних для ідентифікації Реєстранта, відносяться: для фізичної особи - ім'я, місце проживання й відомості про документ, що засвідчує особистість, підтверджені копією такого документа; для юридичної особи - повне найменування, місце знаходження та відомості про його державну реєстрацію, підтверджені копією свідоцтва про державну реєстрацію або копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

3.8. Реєстрант має право в будь-який час припинити дію даного Договору та перевести домен на обслуговування до іншого реєстратора, та/чи припинити використання домену.

3.9. Переведення домену до іншого реєстратора можливе якщо:

а) з моменту попереднього переведення від іншого оператора (реєстратора) пройшло не менше 60 календарних днів;

б) з моменту реєстрації/подовження домену пройшло не менше 60 календарних днів;

в) на домен не накладено жодних обмежень з боку правоохоронних органів або судом;

г) до закінчення періоду реєстрації домену залишилося не менш як 30 календарних днів.

3.10. Для переведення домену на обслуговування до іншого реєстратора Реєстрант укладає з новим реєстратором відповідний договір і направляє поточному Реєстратору письмову заяву. Поточний Реєстратор зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання заяви виконати дії, необхідні для передачі підтримки домену реєстратору, вказаному у заяві. Після цього реєстратор, якому передається підтримка домену, виконує дії, необхідні для прийняття домену, за умови виконання Реєстрантом вимог договору. Перед переведенням домену Реєстратор повинен актуалізувати запис про Реєстранта в контактній інформації про домен, надати можливість доступу до контактних даних Реєстранта новому Реєстратору або, погодженим з Реєстрантом, відкриттям публічного доступу на читання до всіх контактних даних Реєстранта. Підтримка домену вважається переданою з моменту внесення до Реєстру інформації про нового реєстратора.

3.11. Реєстрант домену має право направляти заяву на припинення делегування домену на свій розсуд, за винятком періодів, коли делегування призупинене за ініціативою Реєстратора.

3.12. Делегування доменного імені припиняється Реєстратором по закінченні терміну дії реєстрації, у разі відмовлення Реєстранта від подовження домену, або у разі анулювання реєстрації на підставі рішення суду.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Реєстратор зобов’язаний:

- виконати реєстрацію (поновлення/подовження реєстрації) домену в терміни, які встановлені відповідно для кожної доменної зони;

- повідомити Реєстранта про виконання реєстрації чи про причини її відхилення впродовж 3 (трьох) робочих днів після реєстрації або відхилення реєстрації;

- інформувати Реєстранта про всі зміни міжнародних норм, положень та додаткових угод, відносно управління його зареєстрованим доменом шляхом розміщення інформації на веб-сайті Реєстратора, а також письмово та/або електронною поштою на адресу Реєстранта протягом п’яти робочих днів з моменту настання таких змін;

- при відхиленні реєстрації та відмові Реєстранта від повторних реєстрацій повернути Реєстранту сплачені суми за здійснення цих дій у повному обсязі;

- виконати свої зобов’язання після повної попередньої оплати Реєстрантом;

- забезпечувати протягом дії Договору підтримку в актуальному стані DNS-зони домену не менш ніж на двох загальнодоступних серверах імен:

 • Master – сервер (DNS1): ns3.dmedia-ua.com
 • Slave – сервер (DNS2): ns4.dmedia-ua.com

- забезпечувати Реєстранта протягом дії Договору можливістю самостійно редагувати зміст DNS-зони домену за допомогою панелі керування на сайті Реєстратора, із засобами ідентифікації доступу до панелі керування. У разі тимчасової не роботи панелі керування Реєстратор приймає доручення на редагування змісту dns-зони домену від Реєстранта електронною поштою на адресу info@register.ua і здійснює модифікації та повідомляє про результати протягом доби листом електронної пошти на контактну адресу Реєстранта;

- у випадку розірвання договору між Реєстратором та Адміністратором публічного домену у зоні .UA Реєстратор зобов’язаний вжити всіх необхідних дій з метою переведення доменних імен, що знаходяться у нього на обслуговуванні, до інших Реєстраторів. Якщо доменне ім’я на дату розірвання договору не буде переведене на обслуговування до іншого Реєстратора, то воно буде обслуговуватися згідно з Порядком супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується Реєстратором
(див. https://hostmaster.ua/services/DomainNameMaintenanceProcedure_UK.pdf - Порядок супроводу доменного імені у випадку, коли воно не обслуговується реєстратором).

4.2. Реєстрант зобов’язаний:

- здійснити оплату послуг Реєстратора відповідно до умов даного договору;

- надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;

- якщо Реєстрант самостійно переміщує домен з DNS серверів Реєстратора на інші DNS сервери, то обов’язком Реєстранта є забезпечення наявності не менше двох серверів DNS-зони домену, що делегується, які мають надійне підключення і цілодобово функціонують;

- для реєстрації доменного імені у зоні .UA Реєстрант зобов'язаний надати відскановану копію Свідоцтва на знак для товарів і послуг, яке видане Державною службою інтелектуальної власності України, або Довідку про те, що такий торговий знак має міжнародну реєстрацію та охороняється на території України на адресу info@register.ua. Реєстрант зобов'язується взяти на себе всю відповідальність у разі надання ним завідомо неправдивих даних щодо прав на Знак для товарів і послуг, які були надані для делегування доменів у зоні .UA;

- Реєстрант згоден і приймає правила Регламенту домену .UA, опубліковані в мережі Інтернет за адресою: https://hostmaster.ua/policy/2ld.ua ;

- Реєстрант згоден і приймає Правила публічного домену .УКР, які доступні за адресою: http://uanic.net/pravila-registracii-i-polzovaniya-domennymi-imenami-v-domene-ukr ;

- Реєстрант приватного доменного імені другого та/або третього рівня в домені .UA зобов’язується дотримуватися та приймає умови Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy - UA-DRP), правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy), які доступні за адресою: https://www.hostmaster.ua/policy/ua-drp/ ;

- не розсилати та не пропонувати розсилання спаму.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Згідно даного Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого Законодавства України.

5.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

5.3. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених цим Договором.

5.4. Сторони не будуть нести відповідальність за повне або часткове невиконання своїх обов’язків, включаючи порушення термінів виконання обов’язків, по даному Договору, якщо таке невиконання або порушення термінів сталося в наслідок:

 • стихійного лиха, пожежі, аварій споруджень, аварій міжміських та міжнародних ліній зв'язку та інших подій, що перешкоджали фізичним способом виконанню своїх зобов’язань, якщо вони не залежали від дій виконуючої сторони;
 • зміни політичної обстановки в країні;
 • дій державних органів, перешкоджаючих своїми діями або рішеннями виконанню таких зобов’язань;
 • змін міжнародних норм та положень про реєстрацію або використання доменів, що реєструються, коли ці зміни сталися в період здійснення зобов’язань, про які сторонам було не відомо на дату підписання цього Договору.

5.5. Реєстрант несе повну самостійну відповідальність за використання зареєстрованого за його дорученням домену, включаючи інформаційний обмін поштовими повідомленнями, розміщену ним в Інтернет інформацію та інші дії, пов’язані з використанням цього домену.

5.6. Реєстратор зобов’язується зберігати конфіденційність інформації Реєстранта, а також змісту особистих повідомлень електронної пошти, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, а також зберігати конфіденційність інформації, отриманої як після реєстрації домену, так і необхідної для його подальшого адміністрування, та не розголошувати її третім особам.

5.7. В разі, якщо таке розголошення відбулося з вини Реєстратора, відшкодувати збитки Реєстранту, які стали наслідком такого розголошення.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ

6.1. Під час реєстрації доменних імен у домені .UA та/або у публічних доменах в домені .UA діють наступні застереження (та/або додаткові умови), а саме:

6.1.1. Адміністратор та Оператор Реєстру (у розумінні правил Регламенту домену .UA) не несуть відповідальності щодо наслідків використання або неправомірного використання доменних імен Реєстрантом, у тому числі перед третіми особами, а також щодо порушення Реєстрантом будь-яких прав третіх осіб;

6.1.2. Реєстрант приватного доменного імені другого та/або третього рівня в домені .UA зобов’язується:

 • дотримуватися умов Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (.UA Domain Name Dispute Resolution Policy - UA-DRP), правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy) та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization Supplemental Rules for .UA Domain Name Dispute Resolution Policy);
 • погоджується, що спори, перелік яких наведений у параграфі 4 Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA, які виникають із третіми особами щодо приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, реєстрантом яких він є, будуть вирішуватися у порядку обов’язкового адміністративного провадження Центром ВОІВ з арбітражу та посередництва;
 • погоджується, що його доменне ім’я може бути заблоковане, видалене або переделеговане Реєстратором у порядку, передбаченому Єдиною політикою вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додатковими правилами Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності, у тому числі на виконання рішень Адміністративної комісії Центру ВОІВ, прийнятих у відповідності до Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

6.1.3. UA-DRP - політика вирішення доменних спорів в домені .UA:
- З 19.03.2019 вступила в дію для приватних доменних імен другого рівня в домені .UA.
- З 19.12.2019 вступила в дію для приватних доменних імен третього рівня в домені com.ua.
- З 06.05.2021 вступила в дію для приватних доменних імен третього рівня в доменах kyiv.ua, kiev.ua, ivano-frankivsk.ua, if.ua, poltava.ua, pl.ua, uzhgorod.ua, uz.ua.
- З 01.02.2024 вступила в дію для приватних доменних імен третього рівня в доменах:

 • cn.ua, chernihiv.ua, chernigov.ua
 • cv.ua, chernivtsi.ua, chernovtsy.ua
 • kr.ua, kropyvnytskyi.ua, kirovograd.ua
 • lt.ua, lutsk.ua, volyn.ua
 • te.ua, ternopil.ua
 • uzhhorod.ua, zakarpattia.ua
 • vn.ua, vinnytsia.ua, vinnica.ua
 • zt.ua, zhytomyr.ua, zhitomir.ua.

6.1.4. посилання на правила і регламенти у домені .UA:

7. ПОРЯДОК ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Керуючись Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-VI (далі – Закон про захист персональних даних), Реєстратор здійснює всі передбачені відповідним законодавством дії щодо зберігання персональних даних, забезпечення їх цілостності та організації відповідного режиму доступу до них, а також щодо унеможливлення незаконного отримання, використання, видалення та знеособлення таких даних.

7.2. Метою обробки (у т.ч. збору) даних «Контрагенти» є забезпечення реалізації господарських відносин, розрахунків за надані послуги, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.

7.3. Метою обробки (у  т.ч. збору) даних «Реєстрант домену» є здійснення заходів для безперебійного функціонування відповідних доменних імен та ідентифікації Реєстранта доменного імені.

7.4. Для виконання цих функцій Реєстратор як володілець персональних даних (контролер) надає персональні дані Реєтранта Адміністратору відповідної зони доменних імен на правах розпорядника бази персональних даних для внесення їх до Реєстраційної системи доменних імен (WHOIS). Розпорядник несе повну відповідальність за збереження та правомірність використання переданих йому персональних даних Реєстрантів, та здійснює всі заходи для дотримання вимог Закону про захист персональних даних.

7.5. Реєстратор зобов’язується не поширювати персональні дані Реєстранта, адміністративного, технічного контактів без його згоди третім особам. Передача персональних даних Реєстранта, адміністративного, технічного контактів третім особам без їх згоди допускається виключно на виконання зобов’язань Сторін у випадках, визначених законодавством України та Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA (UA-DRP), Правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA та Додаткових правил Єдиної політики вирішення спорів щодо доменних імен в домені .UA Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

7.6. Згідно із статтею 8 Закону про захист персональних даних Реєстрант – фізична особа має право:

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у базах персональних даних Реєстратора;
 • на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідних персональних базах даних, відповідно до статті 16 «Порядок доступу до персональних даних» Закону про захист персональних даних; отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законодавством, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у базі персональних даних Реєстратора, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
 • пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їх повноважень, передбачених законом;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних володільцем або розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатись з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних; застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За умовами даного Договору сторони визнають дійсними для себе умови міжнародних угод, що регламентують правила реєстрації та використання доменів.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 

Архівні умови

Архівні умови діють в частині, що не суперечить Публічному договору

Згода

Використовуючи наш сайт та замовляючи реєстрацію доменної назви Ви погоджуєтесь із тим, що ми не гарантуймо стовідсоткового виконання Вашого замовлення. 

Система перевірки доступності та реєстрації доменних назв може включати невиявлені помилки. Користуючись нею, Ви робите це на власний розсуд.

Замовляючи реєстрацію доменної назви Ви погоджуєтесь із тим що ми є Ваш Повірник та консультант для виконання Вашого доручення, та є адміністраторами технічних систем, на які здійснюється ця реєстрація. Всі доручення та дії з реєстрації здійснюються тільки від Вашого імені та за Вашими розпорядженнями.

Замовляючи реєстрацію назви домену Ви повністю приймаєте на себе відповідальність за можливе навмисне чи не навмисне порушення відомих чи не відомих Вам чиїхось прав щодо об'єктів інтелектуальної власності.

Замовляючи реєстрацію Ви гарантуєте що Вами надаються правдиві та актуальні дані про Ваше ім'я, прізвище, назву компанії, адресу електронної пошти, звичайну поштову адресу та інші контактні дані.

Вся інформація, що передається нам від Клієнта (крім інформації що є обов'язковою для роботи системи Whois - тобто, пов'язує певну назву домену з її користувачем) є спільною приватною власністю та комерційною таємницею компанії DMedia™ й Клієнта, та не може нами використовуватись ніде, крім цілей обслуговування цього Клієнта та технічної системи. Надання такої інформації може відбуватись тільки за погодженням Клієнта та у випадках, чітко зумовлених міжнародним та діючим Законодавством України.

Ми гарантуймо що всі кошти сплачені нам, у разі невиконання нами Вашого доручення будуть Вам повернені. Ми не спричиняємо будь яких перешкод для управління за Вашими розсудом доменом, чи припинення доручення та розірвання технічних та адміністративних відносин. Реєстрація нами Вашого домену не накладає ніяких, крім фінансових до їх виконання, зобов'язань до подальшого використання Вашої доменної назви (домену). Ми виконаємо будь яке Ваше доручення, із можливих технічно та обумовлених переліком, що до переміщення, змін, перереєстрації, спростування реєстрації та ін. Вашої доменної назви (домену).

Ми не несемо фінансової та іншої відповідальності за будь які збитки пов'язані із доменними назвами та розміщенням інформаційних вузлів, якщо вони заподіяні із причин, що не є нам підконтрольними, в тому числі пов'язані із можливими технічними проблемами.

При необхідності, ми можемо виступати свідками та експертною стороною у судових та третейських спорах з питань реєстрації доменних назв та використання доменів у технічних мережах, що передбачені українським та міжнародним законодавством. Ми захищатимемо та відстоюватимемо Ваше первісне право на замовлені та зареєстровані доменні назви, якщо Вами навмисно чи ненавмисно не порушені чужі законні права, встановлені норми та правила.

Довіряючи нам виконати доручення з реєстрації Ви стаєте умовним власником та розпорядником обраної Вами доменної назви.

Попереднє виконання замовлення не дає можливості використовувати зареєстрований домен до повної сплати послуг. У разі несвоєчасної сплати чи відмови сплачувати виконані замовлення, виконані реєстрації будуть анульовані з неможливістю відновлення їх безоплатно чи через інших операторів терміном 3 місяці.

Базові положення

У своїй діяльності ми регламентуємось наступними положеннями та існуючими Правилами:

Цей перелік не є виключним.

Зумовлювання власності

Заявлена Вами і зареєстрована по Вашому дорученню назва домену є Вашою умовною власністю. Домен є невід'ємною частиною технічної системи доменних назв, та поки ще не визнається як об'єкт власності. Щодо права власності, то можуть бути визначені тільки наступні права:

 • право на оригінальну назву домену (таке право має бути визначено та зареєстровано (легалізовано) відповідно до існуючого в Україні законодавства щодо промислової власності та власності на знаки для товарів та послуг)
 • право використання обраної та зареєстрованої назви домену, якщо Ви набули такого права за принципами першості реєстрації, приймаючи на себе відповідальність що Вами навмисно чи не навмисно не порушені будь-які існуючі права інших осіб щодо використання назви

Ваші права обумовлені наступними принципами, порушення яких може призвести до скасування реєстрації:
Юридичні:

 • замовляючи реєстрацію назви домену Ви повністю приймаєте на себе відповідальність за можливе навмисне чи не навмисне порушення відомих чи не відомих Вам чиїхось прав щодо об'єктів інтелектуальної власності;
 • замовляючи реєстрацію Ви гарантуєте що Вами надаються правдиві та актуальні дані про Ваше ім'я, прізвище, назву компанії, адресу електронної пошти, звичайну поштову адресу та інші контактні дані;
 • відповідно до українського і міжнародного законодавства будь-які назви для публічного використання повинні бути зареєстровані відповідно до законодавства про захист інтелектуальної власності;
 • українське законодавство в даний час не регламентує процес розподілу адресного простору і доменних назв в мережі Інтернет. До даної області права частково застосовано міжнародне законодавство;
 • відповідно до частини Правил реєстрації (делегування) доменів у зоні UA, Ви маєте пріоритет на використання заявленої Вами і зареєстрованої назви домену: - безумовний пріоритет, якщо Ви маєте зареєстрований товарний знак відповідний та/чи близький (подібний) заявленій назві домену (див. нижче), і, - умовний пріоритет, якщо Ви не порушили чийогось відомого чи невідомого Вам  права на зареєстрований товарний знак;
 • як правило, зареєстровані товарні знаки (словесні, графічні і комбіновані) базуються на лексиці російської чи української мови. Це означає, що охоронним елементом є саме слова російської чи української мов записані кирилицею, тому принцип ототожнення назви домену з зареєстрованим товарним знаком кириличної лексики є умовним;
 • виключним пріоритетом на назву домену що реєструється володіє власник зареєстрованого та/чи легалізованого на території України (словесного та/чи комбінованого) товарного знаку, в якому застосовується оригінальне написання назви латинськими літерами, та цей товарний знак зареєстровано у відповідних класах для товарів та послуг, наприклад, 35, 38 та 42, дія яких може бути поширена на мережу Інтернет відповідно до діючого законодавства держави. Наприклад, якщо Вам відомий такий товарний знак, не реєструйте таку ж назву домену в будь-якій зоні, навіть якщо тепер назва доступна для реєстрації;
 • це не є виключні фактори.

Адміністративні:

 • при реєстрації назви домену не може використовуватися ненормативна лексика та/чи вираження, що суперечать українському та/чи міжнародному законодавству. Те ж правило поширюється і на інформацію опубліковану з використанням назви цього домену. Порушення цього правила може призводити до скасування реєстрації назви домену;
 • зареєстрована назва домену не повинна використовуватися для публікації інформації, що порушує будь-чиє авторське право, інформації відвертого сексуального змісту (крім існуючих для цього спеціальних зон і норм), для поширення і свідомого використання програм які порушують конфіденційність, технічний стан та/чи цілісність інформації інших користувачів (комп'ютерні віруси й ін.), для розсилання не запитуваної та/чи анонімної електронної пошти (спам);
 • якщо своєчасно не сплачується встановлена платня  за технічну та адміністративну підтримку домену, та якщо інше не передбачено угодою, така реєстрація може бути скасована (за рішенням адміністратора, домени що замовлені та не сплачуються, якщо дії такого замовника мають постійний характер, можуть бути перелічені у спеціальному списку, що публікується. Приклад, наведено);
 • це не є виключні фактори.

Технічні:

 • відповідно до існуючих загальних Правил розподілу та підтримки адресного простору в Інтернет, підтримка та ведення доменних назв має здійснюватись у певних технічних стандартах. Якщо такі стандарти порушуються реєстрація може бути скасована;
 • це не є виключний фактор.

Умови здійснення угод

Ми не застосовуємо письмові Угоди.

Цивільний Кодекс України (ст. 42-44 ЦКУ) дозволяє нам з Вами (як фізичним, так і юридичним особам) діяти (домовлятися, робити один одному послуги, постачати товари й ін.) без оформлення письмового Договору - це називається усна Угода.

З погляду законодавства (ст. 43 ЦКУ) і Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку і звітності - необхідно оформляти лише факт надання послуг, отримання товарів, та ін., що є підставою отримання грошей сторонами усної Угоди, - для чого ми відправляємо Вам оригінали відповідних документів рекомендованим листом звичайною поштою.

Сплата послуг здійснюється не на підставі будь якого Договору (Угоди), а на підставі добровільних дій по сплаті отриманого Рахунка та наступної звітності за сплачені кошти (накладні, акти, Свідоцтва тощо).

Такий принцип дозволяє нам обслуговувати велику кількість клієнтів не використовуючи обмін письмовими Угодами.

Всі умови, які необхідно зумовити відповідно до вимог ЦКУ і Законодавства про захист прав споживачів, опубліковані нами у загальному складі розділу Умови.

Загальні умови :: Умови розміщення вузлів :: Умови сплати послуг :: Про компанію

* * *


 


 


 

 
Новини
Реєстрація
Розміщення
Для користувачів
Допомога
©DMedia, 1999. Всі права застережені.